Veterinārais sprosts

Veterinārais sprosts ROLSTAL (veterinārais bokss) paredzēts veterināro procedūru veikšanai liellopiem. Dzīvniekam ērti piekļūt no sāniem, jo katrā sānā ir atveramas četras durvis. Iespējams nokomplektēt ar vinču dzīvnieka pacelšanai, balstiem kāju pacelšanai, kā arī Romasas PBS svariem liellopu svēršanai. Maksimālais svaru rādījums: 3000kg.